Erik Gunnarsson om Fordon- och transportprogrammet

Mitt namn är Erik Gunnarsson och jag går tredje året på fordons- och transportprogrammet, inriktning transport. Jag valde transportprogrammet för att intresset för stora och tunga fordon alltid funnits hos mig och för att jag är en praktisk kille.

Första året går personbilsmekanikerna och transporteleverna tillsammans och då får man lära sig baskunskaperna om bilar och lastbilar. När andra året börjar närma sig måste man välja vilken inriktning man vill gå, personbilsmekaniker eller transport. En stor fördel med att välja transport är att man har chansen att ta körkort för truck, hjullastare, personbil, lastbil + släp och sedan får man ADR (farligt gods) och YKB (yrkeskompetensbevis) utbildningar. Men för att kunna välja transport och få den chansen måste man ha med sig godkända betyg i svenska, engelska och matte från grundskolan. Många målar kanske upp en bild av FT- programmet som en slapp och icke-teoretisk linje, men så är inte fallet enligt mig. På min inriktning är det många prov man måste klara för att få ut sina körkort, både praktiska som teoretiska. I transportutbildningen ingår det också mycket APL (arbetsplatsförlagt lärande). Här får du chansen att lära dig hur det går till i arbetslivet på riktigt genom att lära dig att träffa kunder, hantera fraktsedlar, godshantering, logistik m.m.

Första året på fordons- och transportprogrammet har man enbart fyra dagars APL, medan man i tvåan och trean har två respektive tre dagars APL per vecka.

Sammanfattningsvis tycker jag att transportutbildningen är ett ypperligt tillfälle för att bredda sina kunskaper och sitt intresse för tunga fordon.

Fordon

Erik Gunnarsson, FT15

Annonser

Läs ett fjärde år på Teknikprogrammet (TE4) och bli gymnasieingenjör

Hej,

Jag heter Albin Berntsson och har bott i Ljungby i snart två år. Inför sista året i gymnasiet flyttade jag hit av hockeymässiga skäl och har har sedan dess spelat för IF Troja Ljungby J20, kombinerat med studier på teknikprogrammet. Efter studenten stod valet mellan att antingen jobba eller plugga vidare, i och med att jag skulle stanna kvar i stan och spela hockey ett år till. Personligen kände jag mig inte riktigt klar med mina studier och det fjärde året, TE4, som var ett alternativ på Sunnerbogymnasiet och som jag inte heller visste så mycket om blev intressant. Nu i efterhand är det ett val som jag definitivt inte ångrar, och att kombinera studierna med hockeyn har fungerat jättebra.

Att studera till gymnasieingenjör har verkligen varit roligt och lärorikt. Jag kan känna att detta året gör hela teknikprogrammet mer komplett. Under gymnasietiden handlar det mycket om att bygga en grund för framtida studier, där teori är en stor del i utbildningen. Det fjärde året behandlar mer de praktiska delarna, där de teoretiska kunskaperna kommer till användning i verkliga problem.

Under året har vi bland annat lärt oss svetsa, arbeta med CNC-maskiner, varit på flertalet studiebesök, varit på en mässa, träffat många lokala företagsrepresentanter och knutit starka band med några av dem. Exempelvis har vi ett arbete tillsammans med CTC, där vi skall hjälpa dem med ett skarpt projekt för att utveckla deras verksamhet. Vi har under året också fått lära oss om hur ett företag fungerar och blir till och vad som är bra att tänka på för att kunna skapa en hållbar och effektiv verksamhet. Detta tycker jag har varit givande eftersom jag själv är intresserad av företagsskapande och de bitarna.

När jag valde att studera TE4 var det också praktiken som lockade. Innan jul hade vi en praktikperiod på fyra veckor hos ett frivilligt företag som intresserar. Att komma ifrån skolbänken och istället komma ut i arbetslivet och lära sig hur det funkar är nyttigt för oss, tror jag. I skrivande stund är jag ute på min andra praktikperiod som denna gång är belagd på nio veckor. Under båda tillfällena valde jag att praktisera på Ljungbybostäder, där jag hjälper dem med att bland annat rita olika fastighetsförslag som planeras att byggas, vilket är ett av mina större intressen.

Skall jag summera det hela så är det fjärde året ett bra tillägg till föregående tre år på teknikprogrammet. Det kan vara ett alternativ för er som inte riktigt vet vad ni vill göra efter studenten eller för er som inte orkar plugga vidare så länge. Det är ett år där man får se mer än lärarens genomgångar på tavlan och mer än att sitta och läsa i en bok.

/Albin

 

Amanda Östberg om att studera på Barn- och fritidsprogrammet

Hej!

Jag heter Amanda Östberg och jag går i årskurs två på barn & fritidsprogrammet (BF) på Sunnerbogymnasiet. På fritiden spelar jag fotboll, umgås med kompisar och jobbar en hel del.

bildamanda

När jag skulle välja till gymnasiet var valet ganska självklart för mig, det enda beslutet som jag var tvungen att göra var om jag skulle gå i Växjö eller i Ljungby på Sunnerbo. Jag valde till slut Sunnerbo då det dels är lättare med bussförbindelser, de flesta av mina vänner bor i Ljungby och jag hade hört mycket bra om skolan. Jag valde barn & fritidsprogrammet då det passar mig väldigt bra, jag tyckte att det verkade som en rolig och lärorik linje. Fördelarna med BF är att du har ett yrke när du är färdig med skolan – du är både barnskötare och elevassistent. En annan fördel är att du garanterat får jobb efter avslutad skolgång, eftersom det råder en enorm brist på personal inom barnomsorgen. Något som jag också ser som positivt med BF är att vi har väldigt roligt tillsammans i klassen, vi hittar på saker och jobbar mycket på sammanhållningen. En annan fördel är att vi har mycket praktik vilket gör att vi får se en hel del annat än skolan. Vi får träffa nya människor och skapa nya kontakter, vilket man kan ha bra nytta av i framtiden.

Dock finns det ju en del rykten och förutfattade meningar om just barn & fritidsprogrammet. Något vi ofta får höra är ”Barn utan framtid”, ”BF leker bara ” osv. Men för det första – vi har en framtid, vi har ett yrke och garanterat jobb efter gymnasiet, så att vi skulle vara utan framtid stämmer ju verkligen inte. För det andra tror många att vi bara leker, och så är det inte alls. I början av ettan gör vi många olika övningar och lekar tillsammans, dels för att stärka sammanhållningen, men också för att övningar och lekar ingår i vårt framtida yrke. Vi jobbar mycket med leken som ett verktyg, då vi alltid kommer ha mycket nytta av de olika övningarna i framtiden. Genom att träna på att leda klassen i olika aktiviteter, får vi kritik och kan förbättra oss till APL -perioden (praktik).

APL- perioderna är uppdelade på alla tre åren. Första året är vi ute en vecka inom förskoleverksamheten, andra året är vi på höstterminen ute i förskoleklasser en dag i veckan, i fem veckor. På höstterminen i tvåan är det dags för den riktiga första APL- perioden, då är det fem veckor som gäller på förskola. På höstterminen är vi ute fem veckor i skolan. På vårterminen i trean får man välja om man vill vara på förskola eller i skolan i fem veckor. Under APL- perioderna lär man sig otroligt mycket om verksamheten och skapar många nya kontakter som kan ge möjlighet till jobb i framtiden.

Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att barn & fritidsprogrammet är en jättebra linje, oavsett om det är barnskötare, polis eller annat du vill bli. Det är en väldigt bra utbildning då man lär sig väldigt mycket om människor och relationer. Man kommer ha nytta av utbildningen vad man än vill bli.

Efter utbildningen har jag funderingar på att utbilda mig till polis, annars något yrke där man får jobba med människor.

/ Amanda Östberg

Maja Koch om FN-rollspelet

Hej!

Mitt namn är Maja och jag går andra året på Samhällsprogrammet. När jag skulle välja gymnasium och linje stod det antingen mellan att gå Samhällsprogrammet i annan stad med inriktning på dans eller att “stanna hemma” och gå Samhällsprogrammet här på Sunnerbogymnasiet. Efter många tankar och diskussioner valde jag ändå att plugga på Sunnerbo. Ett beslut jag idag är väldig glad att jag tog då jag trivs väldigt bra!

Att välja Samhällsprogrammet har varit ganska naturligt för mig. Jag har alltid varit en person med högt satta mål och att välja ett högskoleförberedande program var viktigt för mig. Med samhällsprogrammet såg jag den bästa framtiden.

Men detta blogginlägget ska inte handla om mig utan om FN rollspelet vilket är en höjdpunkt under årskurs två.

Men vad är då FN rollspelet? Jo, det är ett projekt som Samhäll, Ekonomi + de elever som läser NaturSamhäll arbetar med under några veckor i årskurs 2. Du delas in i grupp om tre, fyra personer och får även ett land som du ska representera i ett “FN möte” vilket har ett tema. Temat i år var den ökade växthuseffekten/ klimatförändringarna. Mötet går till exakt som det ska göra i verkligheten och du som representant ska vara en representant från just “ditt” land, alltså måste du dela landets tankar. Du kan alltså inte tycka att solenergi är en bra energikälla om inte det är något ditt land står för. Jag och min grupp var representanter från Indien,ett land vi märkte var väldigt intressant att fördjupa sig i.

FNrollspel2

Men hur går det då till? Jo, först görs det förarbete i cirka fyra-sex veckor. Då ska du fördjupa dig i ditt land så du lär dig hur deras ekonomi ser ut, hur de ställer sig till klimatet och eventuella samarbeten osv. Det som också ska göras är att skriva inledningstal som hålls på engelska. Där presenterar du ditt land, vad du ser fram emot under de två dagarna, berömmer FN:s arbete och presenterar temat och hur ditt land ser på det.

FNrollspel4

Resolutioner ska även skrivas. En resolution är enkelt beskrivet som ett förslag till lagar. Exempelvis så löd Indiens resolution så här: “Resolution angående ökad global användning av förnybar energi”. När några veckor gått och alla resolutioner är skrivna var det dags att möta alla de andra länderna för att försöka skaffa sponsorer till sina resolutioner, alltså länder som står bakom ens egen resolution.

Dagarna under FN startas med invigning. Den är alltid annorlunda för varje år, i år var det Jonas Jönsson, Kommundirektör i Ljungby som höll tal. Sen var det elevernas tur att hålla sina inledningstal. Talen hålls som sagt på engelska och alla länder ska hålla dem. För att snabbt gå vidare, när alla hållit sina tal så börjar förhandlingarna om resolutionerna. Först får de länder som är för resolutionen gå fram och hålla tal och efter det är det de länder som är mot resolutionen som får gå fram och hålla tal. När detta är klart så går man vidare till den öppna debatten. Under den här tiden är det tid att fråga ut länder. Frågor som var vanliga var exempelvis “Hur har ni tänkt stödja resolutionen” “Vilka länder är det som ska ge stöd” “Säger ni inte emot er själva om ni inte skriver på resolutionen”. Alltså, under den öppna debatten ska du ställa alla frågor du möjligtvis kan ha.

Och såhär såg de två dagarna ut helt enkelt. Massvis med diskussioner och lärdomar. Det jag lärt mig är att du aldrig var säker, någon hade kanske bra koll på dig och kunde när som helst ifrågasätta dig, och då var du tvungen att kunna argumentera emot. Så det var väldigt viktigt att vara väl påläst och förberedd. För att avsluta så sammanfattar jag de här två dagarna som oerhört lärorika och riktigt, riktigt roliga.

Maja Koch

 

Ny vuxenutbildning inom området Verkstadsteknik med inriktning träteknik

Varför utbildar sig inte fler för jobb i industrin?

Rubrikerna i media av olika slag vittnar ofta om brist på utbildade personer. Tillverkande företag i Sverige söker efter utbildad arbetskraft inom ett stort antal områden med varierande utbildningsnivåer. Detta gäller även de tillverkande företagen i Ljungby. Det finns en djup oro och ett av de större företagen säger ”vilka ska jobba i våra anläggningar i framtiden?”. Företag som är lokaliserade i landsorten får även kämpa med att många ungdomar hellre vill bo och verka i storstadsområdena.

Bland träföretagen har man gjort en bedömning av behovet av nyrekrytering under de närmast kommande åren. Man bedömer behovet till mer än 8000 personer fram till 2022. Frågan varför inte fler väljer utbildning som leder till jobb i en spännande och intressant bransch infinner sig då helt naturligt.

På Sunnerbogymnasiet kommer man från hösten 2018 erbjuda en 1-årig Vuxenutbildning inom området Verkstadsteknik dels med inriktning träteknik. I regionen finns ett stort antal företag med trä som huvudsakligt arbetsmaterial och man utrycker avsaknaden av en relevant utbildning till operatörer. Tanken med den nya utbildningen är att den ska innehålla bland annat CNC, CAM, maskinsäkerhet, mätteknik, programmering, produktionsekonomi SAMT en dos materiallära Trä. Det är inte tänkt att den ska leda till flinka hantverkare som kan tillverka svepaskar och vackra stilmöbler utan i första hand till kompetenta operatörer som kan sköta de avancerade maskiner och produktionsutrustningar som företagen förfogar över.

De trätillverkande företag som finns i vår region är inbjudna in till en träff för att; dels få den nya utbildningen presenterad, dels få möjlighet att uttrycka önskemål om innehållet i utbildningen. Intresset för träffen är stort och alla inbjudna har tackat ja till inbjudan och att man ser fram mot att vara med i utvecklingen av detta.

Vi får hoppas många söker sig till våra nya utbildningar!

”När man går ett yrkesförberedande program har man mycket praktik…”

Hejsan!

Mitt namn är Nina och jag går tredje året här på Sunnerbogymnasiet. Jag går vårdlinjen och trivs väldigt bra. Jag valde vårdlinjen eftersom jag gillar att jobba med människor och vill ha ett socialt jobb. Sedan är jag inte helt säker på vad jag vill göra efter studenten men det är ju tur att jag inte behöver bestämma mig än! Man kan välja att gå yrkesförberedande inriktning och det tycker jag är bra om man vill läsa vidare. Annars kan man välja entreprenörskap och göra ett UF-företag. Till hösten kommer man även kunna välja palliativ vård som en kurs.

Nu har redan halva vårterminen gått och tiden har verkligen flugit förbi. När man går ett yrkesförberedande program har man mycket praktik så vi har en femveckors praktikperiod till. Jag ser fram emot det och tycker det ska bli spännande. Då har jag fått testa på hemtjänst, särskilt boende, sjukhus och LSS. Man lär sig väldigt mycket av praktiken och det man har läst om i böckerna får man utöva i praktiken.

Jag ser fram emot studentveckan och allt vad det innebär. Vi har haft fyra studentfester hittills och det har varit roligt att samlas tillsammans alla som ska ta studenten. En sak som är nytt för i år är mössprovtagningen så det ska bli väldigt kul! Efter studenten har vi ju såklart balen som jag också ser fram emot väldigt mycket.

Efter studenten ska jag sommarjobba på Ljungsätra, ett särskilt boende. Sedan vet jag inte riktigt vad som händer, återstår att se.

nina.jpg

/Nina

Aina och Kriss om Berzeliusdagarna i Stockholm

Hej!
Vi heter Aina och Kriss och vi går andra året på naturvetenskapsprogrammet på Sunnerbogymnasiet. För ett par veckor sedan besökte vi Stockholm för att delta i Berzeliusdagarna, ett event som bestod av intressanta föreläsningar, vilket vi skrev om i ett föregående inlägg. Som vi skrev innan vår studieresa, så var vi mycket taggade på att få se hur forskarlivet ser ut, och vad man forskar kring mest inom kemin just nu, något vi definitivt fick ta del av i föreläsningarna. Vi hade tänkt berätta lite om vad den moderna forskningen kan handla om enligt det vi hörde på Berzeliusdagarna för att ge er en inblick i forskarvärlden.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Forskarna från eventet tog upp alla möjliga områden som har väldigt avgörande roller i framtiden. Det var inspirerande att få höra att det finns lösningar på de flesta av världens kriser. Vi märkte också snabbt att två stora och viktiga frågor idag är hållbar utveckling samt utvecklingen av nanotekniken. Forskarna beskrev allt på rätt grundläggande nivå så att det blev lätt för oss gymnasister att förstå. De berättade även charmen med att forska och upptäcka nya lösningar på problem. Doktor Björn Högberg från Karolinska universitetet som föreläste om “origami på nanometerskalan” sa “När två miljoner människor bär på tuberkulos och man hittar något som kan ändra på det så reser sig håret och det är då man gillar att vara forskare”.  
Nanotekniken i stort innebär hur man kan designa molekyler till att ha ett speciellt utseende, eller för reagera på någon signal och utföra ett specifikt arbete. 2016 nobelpristagare Ben Feringa föreläste om just detta. Han berättade om hur de kunde tillverka molekylära maskiner. Dessa maskiner fungerar i grunden precis som vanliga maskiner, han demonstrerade detta genom att visa hur de hade designat molekylära bilar. Det var en avlång molekyl med fyra mindre molekyler, två på varje sida av den större molekylen, som skulle fungera som hjul. De kan sedan, genom att tillföra energi i form av ljus på molekylen, påfresta dessa molekyler till att rotera ett varv antingen framåt eller bakåt. De kan alltså kontrollera en bil som är flera miljarder gånger mindre än en vanlig bil. Han visualiserade denna extremt lilla storlek genom att visa en bild på ett provrör som innehöll ca 1ml av ett pulver, och berättade att det innehöll ca 1 miljard nanobilar. Vad skulle användningsområdena för en liknande teknologi kunna vara i framtiden? Jo, med hjälp av dessa metoder kan man exempelvis skapa en molekyl som ser ut som en låda, och innehåller ett celldödande medel. Man kan sedan släppa ut detta medlet i kroppen, och skapa som ett “lås” för denna molekylära låda som bara öppnas när de påträffar cancerceller. Man kan därmed tillverka cellgifter som bara påverkar cancerceller och inte resten av kroppen, något man inte kan uppnå med vanlig kemoterapi.
ainakriss1
Ben Feringa

I dag är användningen av fossila bränslen för tillverkningen av plaster och andra materiel alldeles för hög, därför utvecklas nya tekniker gällande användningen av trädets egna byggstenar, nämligen ceIlulosa. Forskaren Kajsa Markstedt föreläste om hur cellulosa kan omvandlas till allt möjligt och konkurrera bort plaster och till exempel bomull. Hon berättade hur cellulosa sönderdelades till tre olika biopolymerer som senare går att kombinera med andra ämnen för att ändra materialets egenskaper. För att tillverka olika materiel utnyttjas 3D-printing som sker på nanonivån. För att fixa formen modifieras hemicellulosa med tyramin vilket “limmar” ihop och skapar nätverk mellan molekyler som håller ihop dem. Cellulosa kan ersätta bomull, då kommer inte vattenanvändningen att vara lite stor när det gäller tillverkningen av textilier.

Flera forskare pratade mycket om hur viktig teknikutvecklingen är när det gäller sjukvård, läkemedelskemi och analyser av vår arvsmassa. Det bidrar till upptäckter av helt nya sjukdomsgener vilket ger en möjlighet till utvecklingen av fler botemedel. Nya tekniker räddar liv och förhindrar handikapp.
Förutom föreläsningar fanns det en mässa där olika universitet presenterade sina kurser och program, så det fanns en möjlighet att prata med studenter och se hur studentlivet på olika universitet är. På fredagskvällen gick alla stipendiater till en väldigt fin restaurang “Piperska muren” där man fick umgås med varandra och njuta av maten.
Resan var enormt givande för oss två men även lärarna som följde med och vi hoppas att skolan kommer att fortsätta skicka elever till Berzeliusdagarna även i framtiden. Vi vill åter tacka sponsorerna Sundström Safety AB och Lagan Emballator Plast AB för att de gjorde resan möjlig för oss men även lärarna som följde med oss till Stockholm.