Lovis ser tillbaka på sin tid på Sunnerbogymnasiet med värme och en gnutta sorg

Var hälsade!

Mitt namn är Lovis Persson och jag studerar Biblioteks- och informationsvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö. Den här veckan har vi VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och jag har fått nöjet att göra min praktik på Sunnerbogymnasiets skolbibliotek, vilket är extra roligt för mig eftersom jag själv varit elev på skolan och känner till dess bibliotek samt personalen som jobbar där. Under min gymnasietid gick jag det (tyvärr) numera nedlagda Estetprogrammet med inriktning musik, i hopp om att jag samtidigt som jag förberedde mig för universitetet kunde syssla med något kreativt, och idag ser jag tillbaka på mina år på Estet med mycket värme, men också en gnutta sorg över att tiden gick så fort.

Jag tror definitivt att gjort rätt val i livet. Trots att jag flera gånger fått frågan ”vad blir man av det?” när jag berättat vad jag valt att studera, både på gymnasiet och numera universitetet, vet jag själv att jag valt något som kommer göra mig glad. Förhoppningsvis kommer jag få ta del av den generationen bibliotekarier som lyckas motarbeta den uppfattning många har att bibliotekarieyrket är ett ”döende” yrke. Bibliotekarier gör mycket mer än endast lånar ut böcker – vi är experter på informationssökning, och det är viktigt att vi har förståelse för hur Webben fungerar. Hittills har jag lärt mig mycket som jag aldrig trodde att jag skulle lära mig, och jag ser fram emot att lära mig ännu mer under min utbildning!

lovis

/Lovis

Vill du utveckla ditt intresse för musik och samtidigt kunna välja fritt bland våra utbildningar?
Nu har du möjlighet att söka till Sunnerbogymnasiets musikprofil. Missa inte detta!

Sunnerbogymnasiet erbjuder idag en musikprofil som ger dig möjlighet att kombinera dina programstudier med undervisning i musik. Profilen är på 300 poäng och genomsyrar dina tre år på gymnasiet och hjälper dig att utvecklas inom många områden både musikaliskt och som individ.
Genom att välja musikprofilen kommer du att:
• utveckla färdigheter inom musik på flera områden
• utbildas som musiker i grupp och individuellt
• fördjupa dina kunskaper inom musikteori
• träna scenvana genom möjligheten att framträda
på konserter vid många olika tillfällen

 

Annonser